Charanga Cymru

30/06/2023

Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael mynediad am ddim i blatfform cerddoriaeth ddigidol ddwyieithog newydd i’w helpu i ddysgu eu nodau cerddorol cyntaf.

Profiadau Cyntaf

2/06/2023

Y camau cyntaf mewn unrhyw gynllun ydy’r camau pwysicaf.

Beth arall sy’n digwydd?

7/04/2023

Ar Ddydd Miwsig Cymreig ym mis Mawrth bu athrawon, cerddorion, gwleidyddion a hyd yn oed James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers yn rhannu eu hatgofion nhw am eu profiadau cerddorol cyntaf, er mwyn annog mwy o blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddoriaeth.

Cynhadledd Profiadau Cyntaf

27/01/2023

Ddiwedd mis Ionawr, fe gynhalion ni gynhadledd Profiadau Cyntaf yn Aberystwyth, lle cafodd athrawon o’r holl wasanaethau cerdd hyfforddiant arbennig gan Rachel Cooper o Music Masters, yn ogystal â sesiwn hyfforddiant pellach ar ddefnyddio Charanga Cymru o fewn y dosbarth.