Yr Egin logo

Estynwn wahoddiad i chi i Fforwm Agored nesaf Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru, a fydd yn digwydd yng Nghanolfan yr Egin, Caerfyrddin, rhwng 11.00 – 16.00 ar 23 Mai 2024. Ein thema fydd Y Daith Ddigidol.

Pwrpas ein Fforwm Agored yw rhoi cyfle i bobl i ddysgu mwy am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol, ac i rannu newyddion, cyfleoedd a datblygiadau o fewn y gymuned gerddorol ehangach. Gyda ffocws y fforwm y tro hwn ar gerddoriaeth ddigidol, byddwn yn dod i ddeall mwy am bwysigrwydd deallusrwydd digidol yn y cwricwlwm newydd, gan gynnwys sesiynnau ymarferol, a chyfle i gyfrannu at drafodaeth banel. Rydym ni’n awyddus iawn i’ch croesawu ac i glywed mwy am eich gwaith CHI.

Manylion A THOCYN AM DDIM

Event flyer