Fforwm Agored

Open Forum logo

Pwrpas ein Fforwm Agored fydd rhoi cyfle i bobl i ddysgu mwy am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol, ac i rannu newydd, cyfleoedd a datblygiadau o fewn y gymuned gerddorol ehangach. Bydd y fforwm hefyd yn darparu cyfle i drafod pynciau cyfredol yn y maes addysg cerdd, ac i rwydweithio. Byddwn yn cynnal y fforymau dair gwaith y flwyddyn, mewn lleoliadau ar draws Cymru.


Cyfarfod nesaf

23 MAI 2024, 11:00-16:00
NGHANOLFAN YR EGIN, CAERFYRDDIN

Yr Egin logo

Estynwn wahoddiad i chi i Fforwm Agored nesaf Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru, a fydd yn digwydd yng Nghanolfan yr Egin, Caerfyrddin, rhwng 11.00 – 16.00 ar 23 Mai 2024. Ein thema fydd Y Daith Ddigidol.

Pwrpas ein Fforwm Agored yw rhoi cyfle i bobl i ddysgu mwy am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol, ac i rannu newyddion, cyfleoedd a datblygiadau o fewn y gymuned gerddorol ehangach. Gyda ffocws y fforwm y tro hwn ar gerddoriaeth ddigidol, byddwn yn dod i ddeall mwy am bwysigrwydd deallusrwydd digidol yn y cwricwlwm newydd, gan gynnwys sesiynnau ymarferol, a chyfle i gyfrannu at drafodaeth banel. Rydym ni’n awyddus iawn i’ch croesawu ac i glywed mwy am eich gwaith CHI.

Manylion A THOCYN AM DDIM

Event flyer

Cyfarfodydd a fu

28 CHWEFROR 2024
YMa, PONTYPRIDD

Collage of activities at the Open Forum

Cafodd ail Fforwm Agored Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru ei gynnal yn YMa ym Mhontypridd ar 28 Chwefror 2024. Gofod i drafod addysg gerddoriaeth ydy’r Fforwm Agored a gafodd ei greu gan Wasanaeth Cerdd Cenedlaethol Cymru a Fforwm Partneriaeth Cerdd Cymru, yn ogystal a rhoi cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau. Thema’r cyfarfod hwn oedd Partneriaeth.

14 TACHWEDD 2023
PONTIO, BANGOR

Collage of activities at the Open Forum

Cafodd Fforwm Agored cyntaf Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol ei gynnal yn Pontio ym Mangor. Crëwyd y Fforwm Agored gan y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol a Fforwm Partneriaeth Cerdd Cymru fel gofod i bobl archwilio pynciau cyfredol mewn addysg cerddoriaeth, clywed am gynnydd y Cynllun Addysg Cerddoriaeth Genedlaethol, rhwydweithio a rhannu cyfleoedd. Thema’r cyfarfod cyntaf hwn oedd llwybrau mewn addysg cerddoriaeth.