Fforwm Agored

Open Forum logo

Pwrpas ein Fforwm Agored fydd rhoi cyfle i bobl i ddysgu mwy am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol, ac i rannu newydd, cyfleoedd a datblygiadau o fewn y gymuned gerddorol ehangach. Bydd y fforwm hefyd yn darparu cyfle i drafod pynciau cyfredol yn y maes addysg cerdd, ac i rwydweithio. Byddwn yn cynnal y fforymau dair gwaith y flwyddyn, mewn lleoliadau ar draws Cymru.


14 TACHWEDD, 14:00-18:30
PONTIO, BANGOR

Pontio logo

Gofod i ddysgu mwy am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol, ac i rannu newyddion, cyfleoedd a datblygiadau o fewn y gymuned gerddorol ehangach. Bydd y fforwm hefyd yn darparu cyfle i drafod pynciau cyfredol yn y maes addysg cerdd, ac i rwydweithio.

Yn ystod y sesiwn hon ym Mangor bydd gennym ni:

  • Ddiweddariad am waith y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol Gweithdy ar gerddoriaeth o fewn y Cwricwlwm i Gymru
  • Trafodaeth banel ar lwybrau plant a phobl ifanc trwy addysg gerdd
  • Cyflwyniadau gan rhai o bartneriaid allweddol y GCC Perfformiadau
  • Cyfle i rwydweithio gyda phartneriaid eraill – yn lleol i Wynedd a Gogledd Cymru, ac yn genedlaethol
  • Mae croeso i bawb i’r digwyddiad hwn. Gallwch hefyd sicrhau lle i hyrwyddo gweithgareddau eich grwp neu sefydliad

Mae croeso i bawb i’r digwyddiad hwn. Gallwch hefyd sicrhau lle i hyrwyddo gweithgareddau eich grwp neu sefydliad. Mynediad drwy docyn yn unig. Tocynnau i’w cael o wefan Eventbrite.

Feddback survey QR code
surveys.data.cymru/s/IUVKBA/