Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol i Gymru.

Rydym am i blant a phobl ifanc ledled Cymru gael cyfleoedd i chwarae, canu, cymeryd rhan a chreu cerddoriaeth.

Dysgwch fwy

I ysgolion : Platfform Digidol Charanga Cymru.

Adnodd gwerthfawr sydd yn cefnogi dysgu cerddoriaeth yn y dosbarth drwy adnoddau cwricwlaidd ac appiau creadigol.

Dysgwch fwy Ymuno

Newyddion

Gweld yr holl Newyddion

Charanga Cymru

30/06/2023

Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael mynediad am ddim i blatfform cerddoriaeth ddigidol ddwyieithog newydd i’w helpu i ddysgu eu nodau cerddorol cyntaf.