YMa pontypridd logo

Ymunwch â ni yng Nghanolfan YMa Pontypridd am y newyddion diweddaraf gan y Gwasanaeth Cerdd yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Edrychwn ymlaen i gymryd cipolwg ar y cyfleoedd cerddorol sydd yna i blant a phobl ifanc ardal Rhondda Cynon Taf a sut mae’r Cynllun Addysg Gerdd Llywodraeth Cymru ar waith yno. Bydd cyfle i rwydweithio, rhannu newyddion a thrafod gydol y dydd.

Yn ein hail Fforwm Agored, bydd y ffocws y tro hwn ar Bartneriaethau. Bydd ganddon ni:

  • Gyflwyniadau
  • Trafodaethau
  • Perfformiadau

Collage of activities at the Open Forum

Ymhlith y siaradwyr bydd yr Eisteddfod Genedlaethol, YMa Pontypridd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Gwasanaeth Cerdd RCT, a llawer mwy.

Bydd cyfle hefyd i greu cysylltiadau newydd yn ystod sawl egwyl. Os hoffech chi ddod, mynnwch docyn am ddim. Mae croeso i chi hefyd sicrhau gwagle stondin i arddangos manylion eich mudiad.

Bwciwch eich tocyn nawr